Klinik Kimya Dış Kalite Değerlendirmesi

.

RIQAS Biyokimya EQA programı, rutin kimya, lipit, hormon ve eser metalleri kapsayan 50 parametreye kadar performans ölçümü yapacak şekilde tasarlanmıştır.

 

  • ISO/IEC 17043:2010′ a göre akredite

  • Stabilitenin arttırılması için liyofilize numuneler

  • İnsan kaynaklı serumu

  • RIQAS.Net üzerinden sonuç girişi ve online rapor

  • Ek ücret ödemeden 5 cihaza kadar kayıt imkânı

  • 12 parametre için geçerli referans metot değerleri

 

 

  Kat.No.1 Kat.No.2 Kat.No.3 Kat.No.4
  Kat.No. RQ9112 RQ9112/S RQ9113 RQ9128
  Sadece 10 parametre(50’den seçiniz) Sadece 17 parametre(50’den seçiniz) 50 Parametre (2 Haftalık) 50 Parametre (Aylık)

 

  Kit Ambalaj   13 x 5 mL – 12 x 5mL

 

  Çal. Sıklığı   2 Haftalık (2 x 6 Aylık dönemler)     Dön. Başlangıcı   Mart/Eylül
    Aylık        Ocak

 

 

  Parametreler   Albümin   İnorganik Fosfat   Protein- Total
    Alkalen Fosfataz   İyonize Klasiyum   PSA
    ALT (ALAT)   Kalsiyum    Safra Asitleri
    AST (ASAT)   Klor  
  Serbest T3
    Bakır   Kolesterol   Serbest T4
    Bikarbonat   Kolinesteraz   Sodyum
    Çinko   Kreatinin   TIBC
    CK- Total (CPK)   Laktat   Total Amilaz  
    D-3-hidroksibütirat   LD (LDH)   Total Asit Fosfataz
    Demir   Lipaz   Total Biluribin
    Direkt Bilüribin   Lityum   Total T3
    Fruktozamin   Magnezyum   Total T4
    Gamma GT   NEFA   Trigliserit
    GLDH   Ozmolalite   TSH
    Glukoz   Pankreatik Amilaz   Üre
    HBDH   Potasyum   Ürik Asit
    HDL- Kolesterol     Prostatik Asit Fosfataz  

 .

dbiifd