Likit Kardiyak Dış Kalite Değerlendirmesi

.

RIQAS Likit Kardiyak EQA programı klinik olarak önemli olan 9 kardiyak belirtecin performans ölçümünü izlemek üzere tasarlanmıştır. Tüm numuneler, klinik ve hasta başı testi (point-of-care testing) için ideal format olan kullanıma hazır likit şeklinde temin edilir.

 

  • ISO/IEC 17043:2010′ a göre Akredite

  • Likit-Kullanıma hazır

  • 100% İnsan serumu

  • RIQAS.Net üzerinden sonuç girişi ve online rapor

  • Ek ücret ödemeden 5 cihaza kadar kayıt imkanı 

  • POCT (point-of-care testing) için uygundur

 

 

  Kat.No.1 Kat.No.2 Kat.No.3 Kat.No.4
  Kat.No. RQ9136 RQ9136/A
  9 Parametre

(BNP Hariç)

  Likit Kardiyak programında BNP de çalışılacaksa  

  RQ9165/A ile birlikte sipariş edilmeli

 

 

  Kit Ambalaj   12 x 3mL

 

 

  Çal. Sıklığı   Aylık (1 x 12 aylık dönem)     Dön. Başlangıcı   Ocak

 

 

  Parametreler   CK-MB Kütle   Homosistein   NT proBNP
    D-Dimer(pilot)   hsCRP   Troponin T
    Digoksin   Miyoglobin   Troponin I

 


dbiifd