LI

UK NEQAS  Lökosit İmmünofenotiplendirme; bir Uluslararası Dış Kalite Kontrol Değerlendirme (EQA)/ Yeterlilik Testi (PT) tedarikçisidir. Hali hazırda; moleküler hemato-onkoloji ve hematolojik/immünolojik testler için flow sitometri EQA/PT hizmetlerini sunmaktadır.

 

 

 

 

UK_NEQAS_LI_logoUK NEQAS LI; 1986 Yılında  bölgesel bir program olarak oluşturulmuştur.  O zaman; mevcut olan bu tek programa toplam 20 UK laboratuvarı katılmıştı. Son haliyle ise; artık merkezden yönetilen 20 programla dünya genelinde 1700’ün üzerinde aktif katılımcısı mevcuttur. Program;  Sheffield Eğitim Hastaneleri NHS Vakfı tarafından Royal Hallamshire Hastanesi laboratuvarı imtiyazı ile yönetilir. UK NEQAS LI tarafından  işlenmiş programlar 2 şekilde denetlenir: Bütün programları kapsayan özel tahsis edilmiş bir Yönetim Kurulu ile, Moleküler programlara odaklı bir Uzman Danışma Grubu (SAG) ile. Bu gözetim; bu merkezce işlenmiş programların klinik olarak uyumlu, amaca uygun ve geçerli klinik uygulamaya paralel ilerlediğinin güvencesidir.

 [tab:”FLOW Sitometri Programları”]

Flow Sitometri EQA/PT Programları;

LösemiBu programların hepsi; stabil tam kan örneği kullanır. Teslim alacağınız örnekler; özel patentli bir prosedür kullanılarak stabilize edilmiştir ve +2 C° ve +8 C° arasında saklamak koşuluyla bir yıla kadar stabildir. Lütfen çalışmadan önce bütün örnekleri belirtilen derece aralığında saklayınız; ancak boyama öncesinde bütün örneklerin oda sıcaklığına gelmelerini sağlayınız.

Materyal stabilize edildiğinden, Forward Scatter (FSc), Side Scatter (SSc) ve Photo Multiplier Tube (PMT) voltajları ile ilgili bazı küçük ayarlamalar gerekebilir.Bu normal bir durumdur ve boyama karakteristiklerini etkilemez.

Bu örnekler hematoloji profilinde geçerli differansiyel vermezse kaygılanmayın; stabilizasyon işleminden kaynaklanır. Bu örnekler; “flow sitometrik” testleri kullanarak en iyi performansın ortaya çıkması için geliştirilmiştir ve 15 yılı aşkın süredir bu EQA programlarında kullanılmaktadır.

 

 

.

daha-fazlasi-icin-2sonu-rapor-2

 

dbiifd

[wptab:Hematolojik Malignite Programları]

Hematolojik Malignitelerin Moleküler Tanısı EQA/PT Programları;

FlowMolekülerEğer; Kimerizm haricinde, herhangi bir Moleküler Hemato-Onkoloji EQA programına katılmak için seçilmişseniz; size  moleküler analizler için bir liyofilize cell-line preperasyonu gönderilecektir. Liyofilize örneğin saklama, sulandırma ve kullanım bilgileri örnek içinde olacaktır. Sulandırma öncesinde; liyofilize hücreler oda sıcaklığında stabildir; ancak  sulandırıldıktan sonra hemen çalışılmalıdır.

Bu programlar dahilindeki bütün liyofilize örnekler sadece EQA amaçlıdır.

Eğer Kimerizm programına katılmak için seçilirseniz (ve bazı durumlarda IgH/TCR klonalite deneyleri); size hali hazırda taze kan örnekleri gönderilecektir. Bu örnekler; herhangi bir DNA degradasyonunu önlemek için teslim edilir edilmez çalışılmalıdır.

.

daha-fazlasi-icin-2sonu-rapor-2

 

dbiifd

[tab: “Akreditasyon”]

,

akreditastonUK NEQAS LI; UKAS tarafından akredite 7804 No’lu Yeterlilik Testi Tedarikçisidir.
* Pilot programlar; henüz akredite değildir; ancak; performans izleme sistemleri henüz
oluşturulmamış olmakla birlikte; halen diğer programlarla aynı yüksek standartlarda çalışılmaktadır.
Programın geçerliliği bir kez saptandıktan sonra; performansı izlemek için bir değerleme sistemi oluşturulacak ve akreditasyonu sağlanacaktır.

dbiifd

[tab:”İletişim”]

 

DIY_twitter_logoUK NEQAS Lökosit İmmünofenotiplendirme; artık bir facebook sayfası ve twitter hesabına sahip. Programlarımızla ilgili önemli mesajları bu hesaplar üzerinden ileteceğiz; bu yüzden lütfen sayfamızı beğenin ya da bizi izleyin.  Dikkate değer dokümanların, konferans bilgilerinin, videoların ve hemato-onkolojideki yeniliklerin katılımcılarımız ve işbirlikçilerimiz için faydalı eğitim kaynakları olarak rol oynamasını diliyoruz. Çevrimiçi  mevcudiyetimizi geliştirdikçe   bazı eğitim içerikli ve de  olarımızı da yayınlamayı umuyoruz.  Eğer içeriklere ait başka geri bildirim veya fikirleriniz varsa;  lütfen bize bildirmekten çekinmeyin.logo_linkedin_92x22

dbiifd