Terapötik İlaçlar Dış Kalite Değerlendirmesi

.

RIQAS Terapötik İlaçlar EQS programı, 18 etkileyici terapötik ilaç performansını ölçmek üzere tasarlanmıştır. Her parametre için ölçülen değerler rapor edilir. 

 

  • ISO/IEC 17043:2010′ a göre akredite

  • Stabilitenin arttırılması için liyofilize numuneler 

  • 100% İnsan serumu

  • RIQAS.Net üzerinden sonuç girişi ve online rapor

  • Ek ücret ödemeden 5 cihaza kadar kayıt imkanı

  • Her parametre için ölçülen değerler rapor edilir

 

 

  Kat.No.1 Kat.No.2 Kat.No.3 Kat.No.4
  Kat.No. RQ9111
  18 Parametre

 

 

  Kit Ambalaj   12 x 5ml

 

 

  Çal. Sıklığı   2 Haftalık (2x 6 aylık dönem)     Dön. Başlangıcı   Mart/Eylül

 

 

  Parametreler   Amikasin   Kafein   Salisilik asit
    Digoksin   Karbamazepin   Siklosporin
    Etosuksimit   Lityum   Teofilin
    Fenitoin   Metotrekzat   Tobramisin
    Fenobarbital   Parasetamol (Asetaminofen)   Valproik asit
    Gentamisin   Primidon   Vankomisin

 .

dbiifd