İdrar Toksikoloji Dış Kalite Değerlendirmesi 

.

RIQAS İdrar Toksikoloji EQA programı idrarda çalışılan 20  bağımlılık yapan ilaç testinin performans ölçümünü yapmak üzere tasarlanmıştır. Tüm numuneler kullanıma hazır likit şeklinde tedarik edilir. Klinik ve hasta başı testi (point-of-care testing) için idealdir.

 

  • Likit-Kullanıma hazır

  • 100% İnsan idrarı

  • RIQAS.Net üzerinden sonuç girişi ve online rapor

  • Kantitatif ve tarama analiz metotları ile kullanımı için uygundur 

  • İlaç grubu veya tek bir metabolit için raporlama sonucu verir

 

 

 

  Kat.No.1 Kat.No.2   Kat.No.3   Kat.No.4
  Kat.No. RQ9139
  20 Parametre

 

 

  Kit Ambalaj   12 x 5mL

 

 

  Çal. Sıklığı   Aylık (1 x 12 aylık dönem)     Dön. Başlangıcı   Ocak

 

 

  Parametreler   Benzoylecgonine   Fensiklidin   MDMA
    Buprenorfin   Free Morfin   Metadon
    d-Amfetamin   Kannabinoidler (THC)   Norpropokzifen
    d-Metamfetamin   Kotinin (pilot)   Nortriptilin
    EDDP   Kreatinin   Okzazepam
    Etanol   Lorazepam   Sekobarbitol
    Fenobarbital   LSD  

 

  

dbiifd