Resim1

UK NEQAS Mikrobiyoloji Farklı ülkelerde 40 yılı aşkın dış kalite kontrol değerlendirme tecrübesiyle bağımsız; kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

 

 

 

UK NEQAS ile DKK ( EQA ) Kararı;

c13b6115-3b84-476b-abbc-f65c76838e21

UK NEQAS Mikrobiyoloji; Genel Bakteriyoloji, Viroloji, Serolojik testler, Kan bankası testleri( Kanla taşınan virüsler ve sifilis) ve Parazitoloji uygulamalarını yapan klinik laboratuvarlara dış kalite kontrol değerlendirmesi imkanı sunar…

daha-fazlasi-icin

 

Programların Tanıtımı;
vir

UK NEQAS Mikrobiyoloji; Genel Bakteriyoloji, Viroloji, Serolojik testler, Kan bankası testleri ( Kanla taşınan virüsler ve sifilis) ve Parazitoloji uygulamalarını yapan klinik laboratuvarlara dış kalite kontrol değerlendirmesi imkanı sunar…

daha-fazlasi-icin

,

,

Dış kalite kontrol programları;

,

[tab:bakteriyoloji]

bakteri1Bakteriyoloji EQA/PT Programları;

Bu programlar; rutin bakteriyoloji, izolasyon, tespit, mikroskopi ve duyarlılık testi yapan bütün klinik tanı laboratuvarları için uygundur. Ayrıca laboratuvarların moleküler çalışmasını onların yerine çalışmak için tasarlanmış bazı programlar da vardır.

 

daha-fazlasi-icin-2sonu-rapor-2

 

dbiifd

[tab:mikoloji]

flavus

Mikoloji EQA/PT Programları;

Bu programlar; patojenik mantarlarda antifungal duyarlılık izolasyonu, tespiti ve değerlendirmesini yapan bütün klinik tanı laboratuvarlar için uygundur. Mikoloji  programı; maya ve mantarların geniş bir bölümünü kapsar. Katılımcılara; bilinen mantar patojenlerinin yanısıra alışkanlık oluşturması için nadir organizmalar da gönderilmektedir.  Bu programlar; yaygın dermatofitlerin tayini ve immün risk altındaki hastada ağır enfeksiyonla birlikte yükselen mantar enfeksiyonlarının seyrine ait bilgilerin geliştirilmesi için tasarlanmıştır. Referans laboratuvarda oluşturulmuş olan izolatlar yardımcı uzman yorumu ile birlikte sağlanmaktadır.

,

 

daha-fazlasi-icin-2sonu-rapor-2

 

dbiifd
[tab:moleküler]

Moleküler1Moleküler EQA/PT Programları; 

Bu programlar; mikroorganizmaları moleküler metotlarla tespit eden laboratuvarlar için uygundur.

Moleküler  programlar; kalitatif ve/veya uygun genotiplendirmeyi içerdiğinde kantitatiftir.

 

,

 

daha-fazlasi-icin-2 sonu-rapor-2

 

dbiifd

[tab:parazitoloji]

Parazitoloji1Parazitoloji EQA/PT Programları;

Parazitoloji Programları; bir çok paraziti ve bunların tespit metotlarını yorumlamak için metot ve örnek tiplerinin geniş bir çeşitliliğini sunar. Fekal numunelerdeki parazit aralıkları helmint yumurta ve larvası, protozoan kistleri ve ookistleri ile kan örneklerinde malarya parazitleri, mikrofilerya, tripanozomlar ve leishmania yı içerir. EQA örneklerine ek olarak; hem kan ve hem de fekal parazitoloji için eğitim programları da mevcuttur.

,

 

daha-fazlasi-icin-2sonu-rapor-2

 

dbiifd

[tab:seroloji]

serum

Seroloji EQA/PT Programları;

Bu programlar; mikrobiyal antijen veya antikor testleri çalışan klinik tanı laboratuvarları için uygundur. Bu programlar; HIV ve HBV gibi virüsler, Treponema pallidum gibi bakteriler, Toksoplazma gibi parazitler için serolojik testlerin büyük bir bölümünü kapsar. Kanla taşınan virüsler gibi bazı serolojik programlar; kan donörlerini tarayan laboratuvarlar için tasarlanmışken diğerleri; HAV, CMV ve EBV IgM antikorlarının taraması gibi tanı testlerini destekler.

Programlar; bazıları doğrulama testleri kullanımını gerektiren tekli ya da çoklu parametrelerden oluşabilir. Değerlemede genel bilgi: Örnekler; testlerin bir aralığı kullanılarak karakterize edilir ve ön-dağıtım sonuçları ile uygun bulunursa değerleme yapılır. Böylece; katılımcı laboratuvarların; konsensüs ön-dağıtım sonucunu elde etmek için ehliyetlerine göre değerlemeleri yapılır. Programlara ait özel ya da harici durumlar aşağıdaki tablonun Değerleme sütununda belirtilmiştir.

 ,

daha-fazlasi-icin-2sonu-rapor-2

 

dbiifd

[tab:viroloji]

Viroloji1

Viroloji EQA/PT Programları;

Bu program; çeşitli örnek tiplerinden virüslerin tanımlanma işini üstlenmiş bütün klinik tanı laboratuvarları için uygundur. Hücresel ya da serbest formda virus içeren örneklerle birlikte detaylı klinik döküman sağlanmaktadır.

Virüsler doğrudan moleküler metotlarla ve immünofloresan (uygulanabilir ise) metodu ile ya da hücre kültürlerinde inokülasyon işlemi sonrasında tanımlanabilir. 

 

daha-fazlasi-icin-2 sonu-rapor-2

 

dbiifd

[tab:POCT]

Bu programlar; mikrobiyolojik hastalıkların acil tanısında kullanılan point of care (hasta-başı) testleri yapan merkezlerin kullanımına uygundur.

 daha-fazlasi-icin-2sonu-rapor-2
dbiifd

[tab:kalite ve akreditasyon]

akreditastonKalite ve akreditasyon;

Program; katılımcılara yüksek kalitede hizmet sunmayı ve nesnel ve ölçülebilir kaliteli standartlarla çalışmayı amaçlar. Bu program ISO/EC 17043:2010- Yeterlilik Testi Genel Şartları’na göre akredite olmuştur.

 

dbiifd