İmmünoassay audit

AUDIT; Abbot Architect, B•R•A•H•M•S KRYPTOR, Siemens Centaur, bioMérieux VIDAS ve miniVIDAS, Tosoh AIA için analizör spesifik ürünlerin yanı sıra çeşitli immünoassay analizörleri için genel ürünlerin harman/karışımlarını içeren bir ürün sunar. İmmünoassay  ürün grubumuzda yer alan analitlerden bazıları:  Prokalsitonin, Tümor Markerlar, RF/CRP ve daha başka bir çok analit.

.

 

 

Kalibrasyon Doğrulama/Linearite

[tab:T-Uptake T.AIA]

audit_homo_centaurKal Ver LQ T-Uptake Tosoh AIA;

T-Uptake Kalibrasyon Verifikasyon, Değerleri tayin edilmiş kalite kontrol materyalleri beş seviyeden oluşan insan serum proteinlerini içerir.

 

 

 

 

 Katolog No  K851M-5

 

 İçerik  T-Uptake Kalibrasyon Verifikasyon Seti; A1A Analizöründe çalışılan Tosoh T-Uptake kitinin

 kalibrasyonunun ve raporlama aralığının kantitatif verifikasyonununda kullanılmak üzere tasarlanmış bir kalite 

 kontrol materyalidir.

 

 Ambalaj  5x1mL Linearite  Ambalaj Form  Likit

 

 Stabilite  Açıldıktan sonra 2-8°C de 10 gün
 Saklama  2-8°C

 

 Parametreler  T-Uptake
 

 

 

Diyabet auditGenel Kimya audit idrar kimyası audit İmmünoassay audit İmmünoloji auditekan gazı audite kardiyak audit spesifik auditTerapötik İlaç audit

dbiifd
[tab:anemi S.Centaur]

audit_homo_centaur

Linearite FD Anemi Siemens Centaur;

Siemens Centaur® İmmunoassay Sistemleri ile birlikte kullanılmak için üretilmiş Anemi Linearite Set, Değerleri tayin edilmiş kalite kontrol materyalleri beş seviyeden oluşan insan ve bovine serum albüminlerini içerir.

 

 

 

 Katolog No  K809M-5

 

 İçerik  Ayrı analitler, reaktifler ve cihazlar için her birinin diğerine linearite oranını gösteren beş

 ayrı seviyeden oluşur

 

 Ambalaj  5x3mL Linearite  Ambalaj Form  Liyofilize

 

 Stabilite  Sulandırıldıktan sonra 2-8°C de 7 gün
 Saklama  2-8°C

 

 Parametreler  Ferritin
 Folat  Kortizol
 Vitamin B12  

 

 

Diyabet auditGenel Kimya audit idrar kimyası audit İmmünoassay audit İmmünoloji auditekan gazı audite kardiyak audit spesifik auditTerapötik İlaç audit

dbiifd