Resim3

Scantibodies’de amacımız; her bir hastanın En Doğru Rehberlik eşliğinde En Doğru Sonucu aldığını görmektir; ancak böylece En Doğru Tedaviye ulaşabilirler. Çünkü; Scantibodies’de her şey Hasta içindir… Scantibodies olarak, sadece bir hesap olmaktan ziyade  fason üreticiniz olduğumuza inanıyoruz. Bu; sadece güven ve sorumluluk için. Bu;  pazar hazırlığı için ön ürün örneğinizin üretime alınması veya  geçerli ürününüzü yalın üretim kavramları kullanılarak daha az maliyetli hale getirilmesi için… Bir çok özellik içinde sadece birkaç tanesi bizi fason üretimde lider konumuna getirmiştir.

 

Bloke Ediciler;

Heterofilik antikorların varlığı ve immünoassaylerde potansiyel interferans sebebi olduğu uzun yıllardır bilinmektedir. Yakın zamanda; hasta sonuçlarında potansiyel etkilerinin hatalı pozitiflikler olduğu sağlık kurulları  tarafından tanımlanmıştır.

Duyarlı çift taraflı immünometrik (sandwich) testlerin artışı problemle ilgili kaygıların büyümesine sebep olmuştur. Bu sebeple; Scantibodies Laboratuvarı;  heterofilik antikor interferanslarının ortaya çıkışını asgariye indiren benzersiz bir heterofilik bloke edici reaktif ürün zinciri oluşturmuştur.

 

BLOKE EDİCİ TÜPLER 

 

[tab:hetorofilik antijen]

HETEROFİLİK İNTERFERANS PROBLEMİ

figure1

Heterofilik bir örnek; immünokimya testlerinde kullanılan hayvan antikorlarına bağlanmaya eğilimli antikorlar içeren bir serum veya plazma örneğidir. Heterofilik antkorlarının test üzerindeki interferans etkisi genellikle hatalı pozitif test sonucu olarak bildirilmektedir. Literatürlerde; aynı zamanda hatalı negatif sonuçlar da gösterilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 Aşağıdaki diyagram; analit konsantrasyonunun pozitif test sonucu vermekle sorumlu olduğu normal bir sandwich immünoassayi açıklamaktadır.

figure5

 

 

Aşağıdaki diyagram ise hatalı pozitif test sonucuna sebep olmuş heterofilik antikor bağlanması olan bir sandwich testi göstermektedir..

figure2

 prospektus

 

 

dbiifd

[tab:non-spesifik antikor]

NON-SPESİFİK ANTİKOR İNTERFERANS PROBLEMİ

Bir Non-Spesifik Antikor örneği; bir immunoassayde non-spesifik bağlanmaya yatkın antikorlar içeren serum veya plazmadır. Bu antikorlar hatalı pozitif sonuçlara sebep olur.

 

Aşağıdaki diagram; spesifik antikor konsantrasyonunun sorumlu olduğu pozitif test sonuçlu bir antikor tespitini açıklar. 

figure3

 

 

 

Aşağıdak diagram ise hatalı pozitif test sonucundan non-spesifik antikorun sorumlu olduğu bir antikor tespitini açıklar.

figure4


prospektus

 

dbiifd