SiparişDIŞ  KALİTE KONTROL  ÜYELİK SÜREÇ TAKİBİ

Sizden  gelen   siparişler  sonrasında   Dış Kalite Kontrol üyelikleri  aşağıda   belirtilen  şekilde  takip edilmektedir:

• Sizlerden gelen sipariş yazısında belirtilen  sorumlu  kişi ile  irtibata  geçilerek EQA kayıt formu tarafımızdan doldurularak kayıtları açma işlemleri tarafımızdan takip edilir,

• Yurtdışından  kaydın tamamlanması  sonrasında  şifre-parola  işlemleri  takip  edilerek  gizlilik koşullarına optimun derecede dikkat edilerek bu bilgiler ilgili sorumlu kişilere iletilir,

• Malzeme teslimlerde sorumlu kişi adına tarafımızdan peşin ödemeli olarak kargo ile gönderilir ( hangi kargonun coğrafi nedenlerden  dolayı malzemeleri ne kadar sürede teslim ettiği göz önünde bulundurulur),

• Kargo teslimatları, gönderilen bölgenin ( İl / İlçe vb.. ) teslim süreleri göz önünde bulundurularak ilgili kargo web sitesi üzerinden yapılır; teslim edilmeyen kargolar özel takibe alınarak kullanıcıya ulaşması sağlanır,

• Kullanıcılar tarafından size iletilen olası teslimat problemleri ile ilgili (teslim  yapılmadı, malzeme elimize ulaşmadı gibi..) takip tarafımızdan yapılır ve teslimatta  kullanılmış olan kargo web sitesi üzerinden alınan teslimat tutanağı tarafınıza iletilir,

tdestek• İlk katılımcılar için web üzerinden  sonuç girişi / raporların görüntülenmesi  / raporların yorumlanması vb.. konularda destek tarafımızdan sağlanır,

• Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu konularda firmamızın teknik destek  ekibi tarafından üyelikler ilgili bilgi güncellemeleri (ücret farkı yaratmayacak test eklemeleri, var olan test kaydının silinmesi  veya  metod  değişikliğinin yapılması, uygun  metodun   seçilmesi) ve  raporların görüntülenmesi konularında teknik destek sağlanır,

• Sonuçların yorumlanması  konusunda  gerekli  bilgi ve  destek  yine tarafımızdan  verilir,  rapor yorumlaması haricinde problem çözümü ile ilgili bilgi paylaşımı etik kurallar çerçevesinde yapılır ve gerekli durumlarda kullanıcılar EQA’ yi talep eden firmaya yönlendirilir,

• Kullanıcıların hassasiyetleri göz önünde bulundurularak çalışmalar yapılır, olumsuz bir durumla karşılaşıldığında EQA’ yi talep eden firmaya yönlendirilir

• Bazı özel durumlarda  numunenin  kaybedilmesi,   kırılması vb.. durumlarda  eğer  stoğumuzda fazladan kontrol materyali varsa ilgili kullanıcıya ücretsiz olarak gönderilir veya başka kullanıcılardan optimum saklama/transfer koşulları sağlanması koşulu ile numunenin transfer edilebilir.

• Kullanıcıların kalite  kontrol  materyallerini zamanında çalışıp  çalışmamaları  kendi  insiyatifinde  olduğu  için numuneleri çalışıp-çalışmadıkları tarafımızdan takip edilmemekte; sadece hatırlatıcı olarak numuneler ile birlikte yurtdışına son sonuç gönderim tarihi yazılı olarak bilgilendirilir

Teyit Firmalar veya özel laboratuvarlar için kamu ihalelerinde kurumlar tarafından  talep  edilen “İhale Öncesi Üyelik Teyit Yazısı” gerekli bilgilerin tarafınızdan sağlanması durumunda hazırlanır,

• Devam eden  / yeni üyeliklerde kullanıcıların istemine  bağlı olarak üyelik teyit yazısı tarafımızdan hazırlanarak ilgili kuruma gönderilir.

• Karca Medikal olarak Türkiye genelinde farklı Dış Kalite Kontrol Programlarında 2000’ nin üzerinde katılımcıya ulaşmış durumdayız. Sizlere vermiş olduğumuz hizmetin kalitesini artırmak ve tarafımızdan takip edilen süreçler ile  ilgili sizleri bilgilendirmek istedik. 

eleştiriEleştirilerinizi ve memnuniyetinizi bilmek kendimizi geliştirmek için gereklidir.

İşbirliğinizden dolayı teşekkür ederiz.

dbiifd