riqas_explainedRIQAS.Net artık Türkçe

Online sonuç girişi yaptığımız ve raporlarımızı değerlendirdiğimiz RIQAS.Net artık tükçe seçeneği ile kullanımda