Karca Medikal, 2010 yılında Ankara merkezli olarak kurulmuş olup, “Vücut Dışı Tanı” (IVD) sektöründe laboratuvar testlerinin güvenirliğini artırmak için uluslar arası kabul görmüş İç Kalite Kontrol (IQC),  Dış Kalite Kontrol (EQA), “raporlanabilir test ölçüm aralığı kontrolü” (linearite kontrolü),  Kalibrasyonu doğrulayacak Kalibrasyon-Verifikasyon kontrol ve kalibratör materyalleri ile kullanıcılara bütünsel bir hizmet sunmaktadır.

,

[tab:Misyonumuz]

Misyonumuz24112012444Hasta sağlığının iyileştirilmesi ve sağlık kuruluşlarında laboratuvar-test sonuç güvenilirliğini artırma amacı ile uluslararası kabul görmüş İç (IQC) ve Dış (EQA) “Kalite Kontrol  Materyalleri” ile birlikte kaliteli hizmet sağlayarak, hasta-sonuç güvenliği temelinde “Yaşadığımız Toplum Sağlığına” değer katmak

[tab:Kalite Politikamız]

kalite_politikamiz-266x266• Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmak,

• Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,

• Kalite ve çevre sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,

• Faaliyetlerimiz sırasında açığa çıkan atıkların yasalara ve mevzuatlara uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak ve çevresel etkilerin en aza indirilmesini sağlamak,

• Yeni teknolojilerin takip edilerek atık oluşumunun engellenmesini sağlamak,

• Tüm çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini arttırmak,

• Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmak,

• Firmamızın adını Türkiye ’de daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere, mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi kullanmak,

• En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,

• Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamak,

kalite_politikamiz_1354817808• İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak,

• Kültür , etki , yasa,

• İş hacmini, kalite ve çevre yönetim sistemlerimizi sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

[tab:Değerlerimiz]
vizyonumuz– SAYGI ve HOŞGÖRÜ

Başkalarının varlıklarına, özelliklerine, haklarına saygı göstermek ve onlarla sevgi – hoşgörü – nezaket   çerçevesinde iletişim kurmak en temel değerimizdir

,
– GÜVENİLİRLİK

Güvenilirlik Geleceğimizdir.

– ÖNEM ve DEĞER VERMEK

Çalışanlarımıza – Müşterilerimize – Karşılıklı Güvene ve  Yaptığımız İşe Önem ve Değer Veririz.

– DEĞİŞİM ve GELİŞİM

İhtiyaç Duyulmadan, Sürekli ve Yenilikler Işığında; Değişimin gelişim olduğunun farkında olarak Değişime Uymaya Değil Değişimi Yönlendirmek İçin Çaba Harcarız. Fark yaratan benzersiz ürün ve hizmetlerimiz ile müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek için çalışır; Değişen dünyayı, ürünleri ve ihtiyaçları takip eder, her gün kendimizi geliştiririz.

– TOPLUM DEĞERLERİ ve ETİK KURALLAR

Yaşadığımız Toplumun Değerleri ve Etik Kuralları Çerçevesinde Toplumsal Faydayı Göz Önünde Tutarız   Çünkü Biz Bu Toplumun Bir Parçasıyız.

– KALİTE

Yaptığımız İşin tüm detaylarında, müşterilerimize karşı sorumluluk bilinciyle kaliteye odaklanırız

Kalite sistemlerine yönelik çalışmalarını tamamlayan kuruşumuz 2012 yılında ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi belgesi ile belgelendirilmiştir.

– PLAN ve PROGRAM

Yaptığımız işi plan ve program dahilinde ön görülen zaman içerisinde yerine getirmek için çaba harcarız.

evreye-Saygı-İnsana-Saygıdır– ÇEVREYE SAYGI
+Geri Dönüşüm, Su, Enerji, Kağıt

Atıklarım ayrımı ve geri dönüşüm için optimum ortamın sağlanması.

Kaynakların optimum şartlarda kullanımı ve su tüketiminin azaltılması.

Yenilenebilir enerji kaynağı araştırması.

Günümüz teknolojilerinden faydalanarak minumum kağıt kullanımı ve optimum geri dönüşüm için çaba   harcamaktayız.

Çevre Yönetimi sistemlerine yönelik çalışmalarını tamamlayan kuruşumuz 2012 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ile belgelendirilmiştir.

– İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

Olası iş kazalarının önlemek için optimum çaba harcarız.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemine yönelik çalışmalarını tamamlayan kuruluşumuz 2012 yılında OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ belgesi ile belgelendirilmiştir.

– YARDIMLAŞMA

Yaşadığımız toplumda çevre yönetimi dışında, öğrenime ve öğretime destek verme, okul ve üniversitelere burs, kitap v.b. yardımları konularında optimum derecede çaba harcamaktayız.