Resim2İmmünoloji, İmmünokimya & Allerji Kalite Hizmetleri (IMMQAS); Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) çerçevesinde; hasta hakları için klinik laboratuvar sektöründe immünodiagnostik araştırmaları geliştirmek için çalışan; kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

 

 

iEQAiEQA1IMMQAS1IMMQAS

 

Dış Kalite Kontrol Programları;

[tab:allerji & immün yetmezlik]

Alerji2

Sheffield’daki UK NEQAS İmmünoloji, İmmünokimya ve Allerji Merkezi; 1982’den bu yana EQA amaçlarına uygun serum, BOS ve idrar örneklerinin dağıtımı ile ilgilenmektedir. Merkez mevcut son haliyle; UK’da ve yabancı ülkelerde 1500’ün üzerinde laboratuvara 30 Programın dağıtımını gerçekleştirmektedir. Programın yöneticisi Sheffield Eğitim Hastaneleri NHS Kuruluş Vakfı’dır ve Kuzey İrlanda Tam Teşekküllü Hastanesi tarafından tahsis edilmiş imkanlarla çalışır.

 

 

daha-fazlasi-icin-2sonu-rapor-2

 

dbiifd

[tab:immünokimya]

immünokimya1

Sheffield’daki UK NEQAS İmmünoloji, İmmünokimya ve Allerji Merkezi; 1982’den bu yana EQA amaçlarına uygun serum, BOS ve idrar örneklerinin dağıtımı ile ilgilenmektedir. Merkez mevcut son haliyle; UK’da ve yabancı ülkelerde 1500’ün üzerinde laboratuvara 30 Programın dağıtımını gerçekleştirmektedir. Programın yöneticisi Sheffield Eğitim Hastaneleri NHS Kuruluş Vakfı’dır ve Kuzey İrlanda Tam Teşekküllü Hastanesi tarafından tahsis edilmiş imkanlarla çalışır.

 

 

daha-fazlasi-icin-2sonu-rapor-2

 

dbiifd

[tab:onkoloji]

onkoloji1Sheffield’daki UK NEQAS İmmünoloji, İmmünokimya ve Allerji Merkezi; 1982’den bu yana EQA amaçlarına uygun serum, BOS ve idrar örneklerinin dağıtımı ile ilgilenmektedir. Merkez mevcut son haliyle; UK’da ve yabancı ülkelerde 1500’ün üzerinde laboratuvara 30 Programın dağıtımını gerçekleştirmektedir. Programın yöneticisi Sheffield Eğitim Hastaneleri NHS Kuruluş Vakfı’dır ve Kuzey İrlanda Tam Teşekküllü Hastanesi tarafından tahsis edilmiş imkanlarla çalışır.

 

 

daha-fazlasi-icin-2sonu-rapor-2

 

dbiifd

[tab:otoimmünite]

otoimmün1Sheffield’daki UK NEQAS İmmünoloji, İmmünokimya ve Allerji Merkezi; 1982’den bu yana EQA amaçlarına uygun serum, BOS ve idrar örneklerinin dağıtımı ile ilgilenmektedir. Merkez mevcut son haliyle; UK’da ve yabancı ülkelerde 1500’ün üzerinde laboratuvara 30 Programın dağıtımını gerçekleştirmektedir. Programın yöneticisi Sheffield Eğitim Hastaneleri NHS Kuruluş Vakfı’dır ve Kuzey İrlanda Tam Teşekküllü Hastanesi tarafından tahsis edilmiş imkanlarla çalışır.

 

 

daha-fazlasi-icin-2sonu-rapor-2

 

dbiifd

[tab:akreditasyon]

akreditastonUK NEQAS İmmünoloji, İmmünokimya ve Alerji; UK NEQAS Konsorsiyumu tarafından tanınmıştır ve UK NEQAS tüzüğü ile uyumlu olarak çalışır. Akreditasyonu; ‘Laboratuvar Uygulamalarında EQA Programları için Standartlar’ ı kullanan Klinik Patoloji Akreditasyon(UK) Ltd. üstlenmiştir.

* Pilot programlar; henüz akredite değildir; ancak; performans izleme sistemleri henüz oluşturulmamış olmakla birlikte; halen diğer programlarla aynı yüksek standartlarda çalışılmaktadır. Programın geçerliliği bir kez saptandıktan sonra; performansı izlemek için bir değerleme sistemi oluşturulacak ve akreditasyonu sağlanacaktır